Uzmanlık

ercancihan2

* Program/Proje Yönetimi Danışmanlık & Eğitim

* Portfolyö/Program/Proje Yönetimi üzerine Uygulamalı danışmanlık, Mentörlük, Koçluk

* Mentörlük seansları düzenleme, ulaşılabilir ve sürdürülebilir sonuçlar için organizasyonel ve çalışanlar arası yeteneklerin yönetimi

* Projelerde çatışma yönetimi

* Proje ekibi kurulumu

* Proje seçim süreçlerine destek

* Proje ilerlemesi üzerinde değerlendime

* Çoklu projeler için program tasarımı

* Proje uygulama sırasında yerinde / sahada destek

* Projeler yürütülürken değişim yönetimi

* Projelerde paydaş yönetimi için koçluk

* Girişim / İnkübasyon (kuluçka) projelerinde mentörlük

* Projelerde metrik ve kilit performans göstergelerinin oluşturulması