Proje Danışmanı ve mentörünün fonksiyonel farklılıkları nelerdir ?

Proje Danışmanı ve mentörünün fonksiyonel farklılıkları nelerdir ?

Danışman “doğru çözüm budur dilerseniz yapabilirsiniz” derken, mentor “beni izleyin ve yaptıklarımı örnek alın” yaklaşımı sergileyerek, ekibin hedeflerini gerçekleştirmek için bilgi, deneyim, metot ve araçları kullanır.
Dolayısıyla, önce eğitim verip doğrusunu gösterdiğimiz konuları; tecrübesizlik, kaynak yönetimi, uyuşmazlık vb. sebeplerle “uygulayamayan” proje takımlarına, bilgi ve potansiyellerini ortaya çıkararak hatalı yollara sapmadan ilerleyebileceklerini gösteriyoruz.
Diğer bir deyişle, birçok kişi belli konularda bir eğitmenden eğitim alıp doğru uygulamayı öğreniyor ama yapmıyor ya da yapamıyor. Danışmandan doğrusunu öğreniyor ama uygulamıyor ya da uygulayamıyor. Mentor (bizim örneklerimizde çeşitli kurum kültürlerini bilen çok tecrübeli olmalı) ilgili proje safhalarında gerekirse ekip üyesi, ast üst ilişkisi olmadan yönlendiren olduğu için ekibi harekete geçirip sonuç almasını sağlıyor ve nasıl iş yapacağı konusunda örnek oluyor.
Ercan Cihan